IT EN ES FR RU DE PT NL PL UA RO SE GR BG SRB TR SK AR

 
:
:
:
:

Produkty

INOXOVÁ OCEL

 

Inoxové oceli (nebo korozivzdorné oceli) jsou slitiny na bázi železa a uhlíku, které přidávají k typickým vlastnostem oceli vlastnosti odolnosti proti korozi schopné pasivace, tj. pokrýt se neviditelnou vrstvou oxidů, která chrání kov před působením vnějších chemických vlivů. Základem složení austenické korozivzdorné oceli je 18% Cr a 8% Ni, kodifikované na A2, č. materiálu 1.4301/03 (AISI 304). 2-3% molybdenu umožňuje vytváření lepších molybdenových karbidů než jsou ty z chromu a zaručuje lepší odolnost proti působení chlorurů (jako mořská voda) (ocel A4, č. mat. 1.4401/04) (AISI 316). Uvážíme-li značné množství použitých vzácných materiálů, je jasné, že austenické oceli patří mezi ty nejdražší oceli, které se běžně používají. Použití těchto ocelí je velmi široké, používají se v tesařství, v průmyslu, ve farmaceutice, v potravinářství, v textilním, lodním a papírenském průmyslu a ve stavebnictví. Jejich odolnost proti většině agresivních chemických látek má také za příčinu, že jsou velmi ceněny v chemickém průmyslu.

 

fasteners