IT EN ES FR RU DE PT NL PL UA RO SE GR BG SRB TR SK AR

 
:
:
:
:
Uwaga !!!! Żaden z produktów dostępnych w tej zakładce nie nadaje się do użytku przy systemach podnoszeniowych lub maszynach podnoszących ciężary (Dyrektywa 2006/42CE). Artykuły te nie spełniają wymogów według norm technicznych EN 795 : 2012 ( systemy zabezpieczające przed upadkiem klasy A, C oraz D ) oraz produkcji CE ( systemy zabezpieczające klasy B oraz E ).