IT EN ES FR RU DE PT NL PL UA RO SE GR BG SRB TR SK AR

 
:
:
:
:

Cookies

Informatie over cookies

 

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de computer op het moment dat een website wordt bezocht door een gebruiker. De tekst slaat informatie op die de site kan lezen op het moment dat deze een volgende keer wordt geraadpleegd. Sommige van deze cookies zijn nodig voor de correcte werking van de site, anderen daarentegen zijn nuttig voor de bezoeker, daar ze in staat zijn op een veilige manier bijvoorbeeld de naam van de gebruiker of de ingestelde taal te onthouden. Het voordeel van het geïnstalleerd hebben van cookies op een pc is dat het niet meer nodig is om steeds weer dezelfde informatie in te vullen elke keer dat men op een site komt waar men al eerder geweest is.

 

Waarom gebruikt de site www.inoxmare.it cookies?
De site gebruikt cookies om haar gebruikers een zo soepel en eenvoudig mogelijke navigatie te bieden. Dankzij de cookies is het niet nodig om bij elk bezoek aan de site dezelfde gegevens te ontvangen of in te voeren. De cookies worden ook gebruikt om de prestaties van de site te optimaliseren. Om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen mogelijk verlies en tegen elke vorm van oneigenlijk gebruik, heeft Inoxmare S.r.l. de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen.

Hoe kunnen cookies worden uitgeschakeld?
Het is mogelijk de browser te wijzigen om de cookies te deactiveren door middel van een zeer simpele procedure. Let op: als de cookies worden uitgeschakeld zullen zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord niet meer opgeslagen zijn in het inlogveld op de site.

 

Firefox:

 1. Open Firefox
 2. Druk op “Alt” op het toetsenbord
 3. Selecteer “Tools” op de instrumentenbalk in het bovenste gedeelte van de browser en vervolgens “Opties”
 4. Selecteer vervolgens het paneel “Privacy”
 5. Ga naar “Instellingen Geschiedenis:” en vervolgens naar “Aangepaste instellingen gebruiken “. Haal het vinkje weg bij “Cookies van websites accepteren” en sla de instellingen op.

 

Internet Explorer:

 1. Open Internet Explorer
 2. Klik op de “Tools” knop en vervolgens op “Internetopties”
 3. Selecteer het paneel “Privacy” en verplaats de schuifregelaar voor het privacyniveau op het gewenste niveau (naar boven om alle cookies te blokkeren of naar beneden op alle cookies toe te staan)
 4. Klik vervolgens op OK.

 

Google Chrome:

 1. Open Google Chrome
 2. Klik op de “Tools” icoon
 3. Selecteer “Instellingen” en vervolgens “Geavanceerde instellingen”
 4. Selecteer “Instellingen voor inhoud” onder “Privacy”
 5. In het paneel “Cookies” is het mogelijk het vinkje bij de cookies en de instellingen op te slaan.

 

Safari:

 1. Open Safari
 2. Kies “Voorkeuren” in de menubalk en selecteer vervolgens het paneel “Beveiliging” in het daaropvolgende dialoogvenster
 3. In de sectie “Accepteer Cookies” is het mogelijk om aan te geven of en wanneer Safari Cookies van websites moet opslaan. Klik voor meer informatie op de Help-toets (aangegeven met het vraagteken)
 4. Voor meer informatie over de cookies die worden opgeslagen op de computer, druk op “Toon Cookies”.